Uchwała zarządu nr 1964/105/III/2007 z dnia 2007-10-23

W sprawie Zawarcia Umowy dotacji rozwojowej na rok 2007 Nr DR-ŚL/POKL/KR/2007/1 pomiędzy Samorządem Województwem Śląskiego – Instytucją Pośredniczącą a Ministerstwem Rozwoju Regionalnego – Instytucją Pośredniczącą w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
podstawa prawna Art. ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (jednolity tekst Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1590, z późniejszymi zmianami ), art. 205 i 209 ustawy z dnia 30 czerwca o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) oraz w związku z art. 4, ust 1-3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 września 2007 roku w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 175, poz. 1232)

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl

Logo głównego BIP.
Powrót na początek strony