Uchwała zarządu nr 1967/448/VI/2023 z dnia 2023-09-19

W sprawie wydania decyzji utrzymującej w mocy decyzję Dyrektora Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości nr 12/2023 z 10 maja 2023 r. orzekającą o solidarnej odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązanie Beneficjenta - An Lift sp. z o. o. (obecnie w likwidacji) w ramach RPO WSL 2007-2013
podstawa prawna art. 104 i art. 138 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2094 ze zm.), art. 47 § 1 w zw. z art. 109 § 1, art. 107 § 1 i § 2 pkt 2, art. 108 § 1 i art. 109 § 2 pkt 1, art. 116a § 1 w zw. z art. 116 § 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 2651 ze zm.) w zw. z art. 60 pkt 6,art. 61 ust. 3 pkt 2 i art. 67 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz w zw. z art. 25 pkt 1 i art. 26 ust. 1 pkt 15 i 15a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 225)

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl

Logo głównego BIP.
Powrót na początek strony