Uchwała Zarządu Województwa Śląskiego nr 1979/448/VI/2023 z dnia 2023-09-19

W sprawie zmiany Zasad udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla gmin z obszaru województwa śląskiego w Konkursie „Inicjatywa Antysmogowa” w 2023 roku w ramach Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza, stanowiących załącznik nr 1 do uchwały nr 182/398/VI/2023 Zarządu Województwa Śląskiego z 2 lutego 2023 r.
podstawa prawna art. 8a ust. 1, art. 14 ust. 1 pkt 8, art. 41 ust. 1, ust. 2 pkt. 2 i 3, w związku z art. 11 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 2094 ze zm.), art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), art. 47 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 2267 ze zm.), uchwały nr VI/24/1/2020 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030”, uchwały nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2017 r., poz. 2624) oraz uchwały nr VI/21/12/2020 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 22 czerwca 2020 w sprawie przyjęcia „Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego” (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2020 roku, poz. 5070)

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl

Logo głównego BIP.
Powrót na początek strony