Uchwała zarządu nr 2010/283/V/2018 z dnia 2018-09-04

W sprawie zmiany uchwały nr 2657/160/V/2016 z dn. 23.12.2016 roku zmieniającej uchwałę nr 1888/139/V/2016 z dn. 20.09.2016 roku w sprawie przyjęcia Planu rozbudowy dróg wojewódzkich w województwie śląskim po akceptacji Komisji Europejskiej
podstawa prawna art. 41 ust. 2 pkt. 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 913 z późn. zm.) oraz art. 18 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1307)

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl

Logo głównego BIP.
Powrót na początek strony