Uchwała zarządu nr 2051/283/V/2018 z dnia 2018-09-04

W sprawie dokonania zamiany części nieruchomości Województwa Śląskiego oznaczonej jako działka nr 1577/16 o pow. 0,2065 ha na część nieruchomości PMP Real Estate Sp. z o.o. oznaczoną jako działka nr 1574/16 o pow. 0,1703 ha
podstawa prawna art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 913 z późn. zm.) w związku z art. 13 ust.1, art. 15 ust.1, art. 25d ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2018r. poz. 121 z późn. zm.) oraz § 6 uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego nr III/51/2/2010 z dnia 12 maja 2010 w sprawie Zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Województwa Śląskiego oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania (tekst jednolity: Dz. Urz. Woj. Śl. z 2018 poz. 3469).

Załączniki

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl

Logo głównego BIP.
Powrót na początek strony