Uchwała Zarządu nr 2084/270/VI/2021 z dnia 2021-09-15

W sprawie zmiany uchwały nr 2725/190/VI/2020 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 25.11.2020 r. poprzez zwiększenie kwoty dofinansowania dla projektu nr WND-RPSL.10.02.02-24-0A9B/20 pt. ”Centrum Usług Społecznościowych - dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży przy ul. Świerklańskiej 4 w Rybniku” realizowanego przez Rybnik miasto na prawach powiatu w ramach konkursu nr RPSL.10.02.02-IZ.01-24-381/20.
podstawa prawna art. 41 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1668 z późn.zm ), art. 9 ust.1 pkt 2, ust. 2 pkt 2 i pkt 3, art. 46 ust. 2 oraz art. 52a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 poz.818 z późn. zm.).

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony