Uchwała zarządu nr 2110/202/II/2004 z dnia 2004-11-09

W sprawie zawarcia aneksu nr 2 do Umowy Nr 153/KT/2004 dotyczącej wykonywania przez PKP „Przewozy Regionalne” Sp. z o.o. kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich w Województwie Śląskim zawartej w dniu 17 marca 2004 r.
podstawa prawna Na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa / j. t. Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1590 z późn. zm./ w związku z art. 40 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym /Dz.U. Nr 86, poz. 789 z późn. zm./

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl

Logo głównego BIP.
Powrót na początek strony