Uchwała zarządu nr 2112/454/VI/2023 z dnia 2023-10-04

W sprawie zmiany Zasad udzielania pomocy finansowanej w formie dotacji celowej w Marszałkowskim Konkursie „Inicjatywa Sołecka” w 2023 roku stanowiących załącznik do uchwały nr 69/392/VI/2023 Zarządu Województwa Śląskiego z 18 stycznia 2023 roku w sprawie organizacji Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” oraz przyjęcia zasad udzielenia pomocy finansowej w Marszałkowskim Konkursie „Inicjatywa Sołecka” w roku 2023.
podstawa prawna Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030” przyjętej uchwałą Nr VI/24/1/2020 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 19 października 2020 r. Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do 2030 przyjętej uchwałą Nr V/25/8/2016 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 27 czerwca 2016 r., art. 8a, art. 41 ust. 1, art. 41 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2022r. poz. 2094 z późń. zm.), art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz.1270 z późń. zm.), art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 2267 późń. zm.).

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl

Logo głównego BIP.
Powrót na początek strony