Uchwała zarządu nr 2164/379/VI/2022 z dnia 2022-11-30

W sprawie wydania postanowienia o zaliczeniu wpłaty dokonanej przez Beneficjenta: Galicyjska Fundacja "Wsparcie, Integracja, Rozwój" na podstawie decyzji Zarządu Województwa Śląskiego nr 957/RR/2021 z dnia 17 marca 2021 r. zobowiązującej do zwrotu nieprawidłowo wykorzystanego dofinansowania.
podstawa prawna art. 41 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2094), art. 62 § 1 oraz § 4 w zw. z art. 55 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1540 z późn. zm.), w zw. z art. 60 pkt 6, art. 67 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634), art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 818).

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony