Uchwała zarządu nr 2/1/VII/2024 z dnia 2024-05-06

W sprawie udzielenia Marszałkowi Województwa Śląskiego upoważnienia do składania jednoosobowo oświadczeń woli w zakresie pełnienia funkcji kierownika zamawiającego w postępowaniach o udzielanie zamówień publicznych.
podstawa prawna art. 41 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 566) , art.7 pkt. 7) i art. 52 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.)

Załączniki

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl

Logo głównego BIP.
Powrót na początek strony