Uchwała zarządu nr 2226/288/V/2018 z dnia 2018-09-25

W sprawie ogłoszenia otwartego naboru na Partnerów do realizacji projektu na lata 2019 – 2022 pn. „Śląskie. Techno-Staże” oraz powołanie Komisji ds. wyboru Partnerów do projektu
podstawa prawna art. 11 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U z 2018 r. poz. 913 z późn. zm.), art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1431)

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl

Logo głównego BIP.
Powrót na początek strony