Uchwała zarządu nr 2235/288/V/2018 z dnia 2018-09-25

W sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Alicji Kulka – dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach
podstawa prawna art. 41 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913 z późn. zm.), art. 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), § 2 ust. 4 Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego nr V/48/1/2018 z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2018-2030 z późn. zm. oraz § 74 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 1915/279/V/2018 z dnia 21 sierpnia 2018 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl

Logo głównego BIP.
Powrót na początek strony