Uchwała zarządu nr 2244/288/V/2018 z dnia 2018-09-25

W sprawie wyrażenie zgody na udzielenie ulgi Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie w spłacie należności.
podstawa prawna art. 41 ust. 1 i 2 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity — Dz. U. z 2018 r. poz. 913 z późniejszymi zmianami), § 5 ust. 1 pkt 3 Uchwały NR V/44/4/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 16 października 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg, warunkach dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.

Załączniki

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl

Logo głównego BIP.
Powrót na początek strony