Uchwała Zarządu nr 2247/72/VI/2019 z dnia 2019-10-02

Uchwała Zarządu nr 2247/72/VI/2019 z dnia 2019-10-02

W sprawie zatwierdzenia listy rankingowej placówek przedszkolnych zgłoszonych do kampanii edukacyjno-informacyjnej pn. „MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech”
podstawa prawna Art. 14 ust. 1 pkt 8, art. 41 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 512, z późn. zm.) Art. 220 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) Pkt 1.6.3 „Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji” przyjętego przez Sejmik Województwa Śląskiego Uchwałą nr V/47/5/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku. Uchwała nr 1913/63/VI/2019 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 21 sierpnia 2019 r., w sprawie przyjęcia Regulaminu kampanii edukacyjno-informacyjnej pod nazwą „MOGĘ! zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech”.

Załączniki

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl

Logo głównego BIP.
Powrót na początek strony