Uchwała Zarządu nr 23/3/VII/2024 z dnia 2024-05-15

W sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPSL.10.03.03-24-0690/17-00 z 24 października 2018 r. dla projektu pn.: „Adaptacja i remont budynków poprzemysłowych wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia, na potrzeby powstania Centrum Usług Społecznych dla Rodziny "Wioska Serca im. Jana Pawła II”, którego beneficjentem jest Fundacja Pomocy Dzieciom i Seniorom „Wioska serca imienia Jana Pawła II”
podstawa prawna art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 566), art. 9 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 818 z późn. zm.).

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl

Logo głównego BIP.
Powrót na początek strony