Uchwała zarządu nr 21/3/VII/2024 z dnia 2024-05-15

W sprawie Wyrażenia zgody na zainicjowanie i złożenie przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego wniosku o dofinansowanie projektu pn: „Bioróżnorodne Parki Krajobrazowe Województwa Śląskiego” w Priorytecie FESL.02 Fundusze Europejskie na zielony rozwój, Działaniu 2.14 Ochrona przyrody i bioróżnorodności w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 oraz udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego Pani Hannie Pompie – Obońskiej do podejmowania czynności związanych z realizacją wymienionego projektu.
podstawa prawna Art. 41 ust. 1, ust. 2 pkt 3 oraz art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2024 poz. 566).

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl

Logo głównego BIP.
Powrót na początek strony