Uchwała zarządu nr 240/6/VII/2024 z dnia 2024-06-05

W sprawie przyjęcia aktualizacji Rocznego Planu Kontroli na rok obrachunkowy od 1 lipca 2023 r. do 30 czerwca 2024 r. dla Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027
podstawa prawna art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 566); art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1079).

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl

Logo głównego BIP.
Powrót na początek strony