Uchwała zarządu nr 2416/285/VI/2021 z dnia 2021-11-03

W sprawie przyjęcia projektu Regionalnej Polityki Miejskiej Województwa Śląskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko i skierowania dokumentów do konsultacji oraz podania do publicznej wiadomości informacji o prowadzonych konsultacjach.
podstawa prawna art. 10a ust. 1, art. 11 ust. 2 pkt 2, pkt 5 i pkt 9 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 1668 z późn. zm.) oraz art. 39 ust 1, art. 40 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) oraz uchwały nr V/60/4/2018 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami województwa śląskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl

Logo głównego BIP.
Powrót na początek strony