Uchwała zarządu nr 2604/188/IV/2012 z dnia 2012-09-20

W sprawie podjęcia postępowania administracyjnego w sprawie umorzenia odsetek naliczonych od nieprawidłowo wykorzystanej dotacji rozwojowej udzielonej na podstawie umowy nr UDA-POKL.09.01.02-24-205/09-00 z dnia 23 grudnia 2009 r., Gminie Woźniki / Zespołowi Ekonomiczno – Administracyjnemu Szkół Miasta i Gminy Woźniki (adres: ul. Rynek 11, 42-289 Woźniki, NIP: 5751576766, REGON: 001201054).
podstawa prawna art. 97 § 2 i art. 124 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.), i art. 46 ust. 2a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) w związku art. 57 w związku z art. 60 pkt 6 oraz z art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Załączniki

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony