Uchwała zarządu nr 2607/188/IV/2012 z dnia 2012-09-20

W sprawie zmiany Uchwały nr 964/140/IV/2012 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 5 kwietnia 2012 roku w sprawie przyjęcia minimalnych wzorów umów o dofinansowanie projektu, umowy w sprawie realizacji projektu przez państwową jednostkę budżetową, umowy ramowej i zasad realizacji projektów konkursowych i systemowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
podstawa prawna art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1590 z późn. zm.); art. 27 ust. 1 pkt 4 oraz art. 28 ust.1 pkt 2 i 3 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju ( t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 84 poz.712 z późn. zm.); w związku z § 3 ust. 2 lit.b oraz § 7 ust. 1 Porozumienia w sprawie realizacji komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr KL/ŚL/2007/1 z dnia 22 czerwca 2007r. z późn. zm.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony