Uchwała zarządu nr 27/205/VI/2021 z dnia 2021-01-13

W sprawie przeznaczenia do zbycia działek stanowiących własność Województwa Śląskiego położonych w Żywcu przy ul. Brackiej
podstawa prawna art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j.: Dz. U. z 2020r., poz. 1668), art. 13 ust. 1 i art. 25d ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U z 2020r., poz. 1990)

Załączniki

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony