Uchwała zarządu nr 2822/323/II/2005 z dnia 2005-12-13

W sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej przyznania w 2006 roku dotacji celowej w kwocie 116 tyś. zł dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach
podstawa prawna Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt. 14 pozostający w związku z art.41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001roku Nr 142 poz. 1590, tekst jednolity z późniejszymi zmianami) ), art. 3 i art. 13 ust. 3 ustawy o policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. (Dz. U. z 2002 r., Nr 7 poz. 58) oraz zgodnie ze „Strategią Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020”, cel strategiczny I, kierunek działań 8.

Załączniki

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony