Uchwała zarządu nr 2840/194/VI/2020 z dnia 2020-12-09

W sprawie przyjęcia dokumentu pod nazwą „Regionalna Polityka Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2030”
podstawa prawna art. 41 ust. 1 w zw. art. 11 ust. 1, 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 z późn. zm.), Uchwała nr 1880/278/V/2018 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 16 sierpnia 2018 r.

W ramach konsultacji społecznych, które zakończono w dniu 8 lipca 2020 r., wpłynęły 164 uwagi, które zostały rozpatrzone i podsumowane w dokumencie „Rozstrzygnięcie uwag zgłaszanych podczas konsultacji społecznych”. W związku z ww. uwagami naniesiono zmiany w dokumencie „Regionalnej Polityki Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2030”, w konsekwencji zaktualizowano numerację stron i zmieniło się położenie tabel i rysunków obejmujących część graficzną dokumentu.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl

Logo głównego BIP.
Powrót na początek strony