Uchwała zarządu nr 2868/301/IV/2013 z dnia 2013-12-17

W sprawie udzielenie pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Śląskiego w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników „Przewozy Regionalne” sp. z o.o.
podstawa prawna art. 41 ust. 2 pkt 2 i art.57 ust.5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa roku (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz.596 z późn. zm.) w związku z art. 243 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony