Uchwała zarządu nr 373/212/VI/2021 z dnia 2021-02-17

W sprawie udzielenia upoważnienia Pani Jolancie Filipczuk-Kijak – kierownikowi referatu nadzoru pomocy technicznej i instrumentów finansowych w Departamencie Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
podstawa prawna art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j.Dz. U. z 2020 r. poz. 1668), art. 9 ust. 1 pkt 2, ust. 2, art. 28 ust. 1, art. 29 i art. 98 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 818 z późn. zm.) oraz art. 37 a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1295 z późn. zm.)

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony