Uchwała zarządu nr 375/25/V/2015 z dnia 2015-03-19

W sprawie Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne Województwa Śląskiego pn.: Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym, realizowane w 2015 r.
podstawa prawna art. 41 ust. 2 pkt 1, art. 8 ust.1, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.), oraz Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego nr IV/57/2/2014 z dnia 17 listopada 2014 roku w sprawie: przyjęcia Programu współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2015.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony