Uchwała zarządu nr 380/25/V/2015 z dnia 2015-03-19

W sprawie Przystąpienia do opracowania dokumentu oraz określenia zasad, trybu i harmonogramu prac nad Polityką gospodarki niskoemisyjnej dla Województwa Śląskiego.
podstawa prawna art. 11 ust. 2 pkt 2 i pkt 5 oraz art. 41 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 596, z późn. zm.)

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony