Uchwała zarządu nr 385/486/VI/2024 z dnia 2024-02-13

W sprawie zaopiniowania Szczegółowego planu wydatków na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na rok 2024 Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach.
podstawa prawna art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2022r. poz. 2094 z późn.zm.) w związku z § 6 ust. 3 pkt 2 Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach, (nadanego uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego nr V/41/13/2017 z dnia 28.08.2017 r.).

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl

Logo głównego BIP.
Powrót na początek strony