Uchwała zarządu nr 387/405/VI/2023 z dnia 2023-03-01

W sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej Wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty - VII edycja”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
podstawa prawna Na podstawie: art. 11 ust. 2 pkt 4 oraz art. 41 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 2094), § 6 ust. 21 - 22 oraz § 7 ust. 1 - 5 Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu Śląskie. Inwestujemy w talenty – VII edycja, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, przyjętego Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego nr VI/46/9/2022 z dnia 29 sierpnia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2022 r. poz. 5683).

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl

Logo głównego BIP.
Powrót na początek strony