Uchwała zarządu nr 394/212/VI/2021 z dnia 2021-02-17

W sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie na lata 2020 – 2022
podstawa prawna art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1668) w związku z art. 121 ust.1-4 oraz art. 59 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.).

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony