Uchwała zarządu nr 4/202/VI/2021 z dnia 2021-01-05

W sprawie przyjęcia zmiany nr 6 do Umowy Operacyjnej zawartej pomiędzy Województwem Śląskim i Bankiem Ochrony Środowiska S.A., na mocy Umowy o przeniesieniu i Cesji Umowy Operacyjnej z dnia 27 września 2019 r.
podstawa prawna art. 41 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1668) oraz par. 17.8.1 Umowy Operacyjnej zawartej pomiędzy Województwem Śląskim i Bankiem Ochrony Środowiska S.A., na mocy Umowy o przeniesieniu i Cesji Umowy Operacyjnej z dnia 27 września 2019 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony