Uchwała zarządu nr 470/240/II/2005 z dnia 2005-03-17

W sprawie rozstrzygnięcia kolejnego etapu całorocznego otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży w 2005r.
podstawa prawna Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1590 z późn.zm.), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96 z 2003 r. poz. 873), art. 111 ust 2 pkt 4 i art. 118 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. Nr 15 z 2003 r. poz. 148 z póz. zm.) oraz Uchwały NR II/27/2/2004 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 15 listopada 2004 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2005.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl

Logo głównego BIP.
Powrót na początek strony