Uchwała Zarządu nr 474/11/VII/2024 z dnia 2024-06-26

W sprawie zmiany uchwały nr 160/483/VI/2024 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 24.01.2024 r. poprzez zmianę Regulaminu wyboru projektów w trybie niekonkurencyjnym dla naboru nr FESL.10.09-IZ.01-043/23 w ramach działania FESL.10.09 Ponowne wykorzystanie terenów poprzemysłowych, zdewastowanych, zdegradowanych na cele rozwojowe regionu dla projektu pn. Kazimierz Od Nowa – rekultywacja terenów pogórniczych w gminie Sosnowiec realizowanego przez Miasto Sosnowiec.
podstawa prawna art. 41 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 566), art. 8 ust. 1 pkt 2, art. 44 ust.1 i 2, art. 50, art. 51 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 poz. 1079 z późn. zm.).

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl

Logo głównego BIP.
Powrót na początek strony