Uchwała zarządu nr 477/490/VI/2024 z dnia 2024-02-28

W sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach do konkursu projektów Erasmus+ oraz udzielenie pełnomocnictwa dla Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach do podejmowania czynności związanych z projektem pn. „eXR Labor Agility: cyfrowa technologia rozszerzonej rzeczywistości dla włączającego i zróżnicowanego kształcenia i szkolenia zawodowego”
podstawa prawna art. 41 ust. 1 oraz art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 z późn. zm.), art. 8 ust. 1 pkt 10 w związku z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 735 z późn.zm.), art. 21 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/817 z dnia 20 maja 2021 r. ustanawiające „Erasmus+”: unijny program na rzecz kształcenia i szkolenia, młodzieży i sportu oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 1288/2013

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl

Logo głównego BIP.
Powrót na początek strony