Uchwała zarządu nr 483/215/VI/2021 z dnia 2021-03-03

W sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiących własność Województwa Śląskiego położonych w Lublińcu na rzecz Gminy Lubliniec
podstawa prawna art. 41ust. 1 i ust. 2, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1668) w związku z art. 13 ust.1, art. 25d,art. 37 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.)

Załączniki

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony