Uchwała Zarządu nr 485/215/VI/2021 z dnia 2021-03-03

W sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Województwa Śląskiego jako współbeneficjenta do projektu zintegrowanego pn. „IP LIFE for Coal Mining Landscape Adaptation” [LIFE IP COALA]/ „IP LIFE dla Adaptacji Terenów Pogórniczych” [LIFE IP COALA] w ramach Programu LIFE
podstawa prawna art. 14 ust. 1 pkt 8, art. 41 ust.1 i ust 2 pkt 5 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1668)

Załączniki

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony