Uchwała zarządu nr 551/323/IV/2014 z dnia 2014-04-01

W sprawie zatwierdzenia Propozycji podziału zysku netto za 2013 rok Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie
podstawa prawna art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 596), w związku z § 9 ust. 9 Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie (nadany Uchwałą Nr IV/35/9/2013 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 22 kwietnia 2013 r.).

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony