Uchwała zarządu nr 568/410/VI/2023 z dnia 2023-03-17

W sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w 2023 r.
podstawa prawna art. 41 ust. 1, ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. 2022 poz. 2094), art. 11 ust. 2, art. 15 ust 2g, 2h, 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2022 r. poz. 1327 z późn.zm.), art. 221 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.), uchwały Nr VI/50/15/2022 z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Samorządu Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023, z późn.zm.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony