Uchwała zarządu nr 66/392/VI/2023 z dnia 2023-01-18

W sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków szkoleniowych o dofinansowanie kursu / szkolenia / studiów podyplomowych złożonych i ocenionych pozytywnie w ramach rundy 4 naboru nr 4/2022 prowadzonego w związku z realizacją projektu pt. Śląskie. Zawodowcy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
podstawa prawna art. 11 ust. 2 pkt 4) oraz art. 41 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 2094), art. 38 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 818) oraz § 4 ust. 25-29 Regulaminu uczestnictwa kadry pedagogicznej w projekcie Śląskie. Zawodowcy realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Wersja obowiązująca dla naboru nr 4/2022), przyjętego uchwałą nr 528/320/VI/2022 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 29 marca 2022 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony