Uchwała zarządu nr 686/113/VI/2020 z dnia 2020-03-24

W sprawie Organizacja Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” oraz przyjęcie zasad udzielania pomocy finansowej w Marszałkowskim Konkursie „Inicjatywa Sołecka” w roku 2020.
podstawa prawna art. 8a, art. 41 ust. 1, art. 41 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 512 z późn. zm.), art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm), art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 23) oraz Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+” przyjętej uchwałą Nr IV/38/2/2013 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 1 lipca 2013 r. i Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do 2030 przyjętej uchwałą Nr V/25/8/2016 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 27 czerwca 2016 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl

Logo głównego BIP.
Powrót na początek strony