Uchwała zarządu nr 695/413/VI/2023 z dnia 2023-04-05

W sprawie Zatwierdzenia listy rankingowej wniosków w zakresie infrastruktury ogrodowej objętych dofinansowaniem oraz listy rankingowej wniosków oczekujących na dofinansowanie realizowanych z wykorzystaniem środków budżetowych województwa śląskiego uzyskiwanych z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych
podstawa prawna art. 41 ust.1 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tj.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2094), art. 22 c ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tj.: Dz. U. z 2022, poz. 2409 ), Zarządzenia nr 27/22 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 11 marca 2022 r. z późn. zm. w sprawie przyjęcia Regulaminu postępowania w sprawach związanych z wydatkowaniem dochodów budżetu Województwa Śląskiego uzyskiwanych na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz uchwały nr 129/393/VI/2023 z dnia 25 stycznia 2023 r. Zarządu Województwa Śląskiego w sprawie finansowania środkami budżetu województwa śląskiego prac w zakresie ochrony, rekultywacji poprawy jakości gruntów rolnych.

Załączniki

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl

Logo głównego BIP.
Powrót na początek strony