Uchwała zarządu nr 72/205/VI/2021 z dnia 2021-01-13

W sprawie zmiany uchwały nr 859/37/V/2015 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 26.05.2015 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Wdrażania i Monitoringu Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego
podstawa prawna art.41 ust. 2 pkt 4a Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1668)

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony