Uchwała zarządu nr 748/495/VI/2024 z dnia 2024-03-27

W sprawie zmiany Regulaminu wyboru projektów dla naboru nr FESL.07.05-IZ.01-031/23 w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Działania 7.5 Strategiczne projekty dla obszaru usług społecznych, Typ 3. Działania na rzecz aktywizacji osób w wieku senioralnym potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.
podstawa prawna art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2094 z późn. zm.); art. 8 ust. 1 pkt 2, art. 44 ust. 2, art. 50 ust. 1 i 2, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 poz. 1079 z późn. zm.).

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl

Logo głównego BIP.
Powrót na początek strony