Uchwała zarządu nr 810/495/VI/2024 z dnia 2024-03-27

W sprawie zmiany uchwały nr 2131/455/VI/2023 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 11.10.2023 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej
podstawa prawna art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 2094 z późn. zm.), art. 48 ust. 6 pkt 2) lit b) tiret pierwsze ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 991 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 2 i ust. 3 pkt 2 lit. a) Statutu przyjętego uchwałą Nr V/12/4/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21.09.2015 r. w sprawie nadania statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu w Bielsku-Białej (tekst jednolity: Dz.U. Województwa Śląskiego z 28.09.2021 r., poz. 6058).

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl

Logo głównego BIP.
Powrót na początek strony