Uchwała zarządu nr 873/59/II/2003 z dnia 2003-07-08

W sprawie zmiany uchwały własnej Nr 762/56/II/2003 z dnia 26.06.2003 roku dotyczącej zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2002 rok Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach
podstawa prawna Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze.zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. 2002 Nr 76, poz. 694 ) oraz art. 58 ust. 1 pkt 1 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej z dnia 30 sierpnia 1991 (Dz. U. Nr 91, poz. 408 ze zm.).

Załączniki

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony