Uchwała zarządu nr 891/498/VI/2024 z dnia 2024-04-10

W sprawie Zmiany Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 1307/430/VI/2023 z dn. 14 czerwca 2023 w sprawie przyjęcia opinii o zgodności Strategii Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030 r. z dnia 18 kwietnia 2023 r. z możliwościami finansowania Strategii ZIT w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 – 2027 z późn. zm.
podstawa prawna art. 41 ust. 1 i 2 pkt 4 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 z późn. zm.) oraz art. 34 ust. 6 pkt 2 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079).

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl

Logo głównego BIP.
Powrót na początek strony