Uchwała zarządu nr 969/227/VI/2021 z dnia 2021-04-21

W sprawie przystąpienia do prac nad Strategią Rozwoju Sportu Osób z Niepełnosprawnościami w Województwie Śląskim
podstawa prawna art. 11 ust. 2 pkt. 9, art. 14 ust. 1 pkt. 11 i art. 41 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 roku (t.j. Dz.U. 2020 poz.1668) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 247).

Załączniki

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony