Zarządzenie Marszałka nr 105/21 z dnia 2021-09-06

Numer 105/21
Data ogłoszenia 2021-09-06
W sprawie zmiany Zarządzenia nr 57/21 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 21 kwietnia 2021 roku w sprawie powołania Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Katowicach z późn. zm.
Podstawa prawna art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1668 z późn. zm.), art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1100 z późn. zm.) oraz § 67 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony