doraźna Komisja ds. Równego Traktowania, Dialogu Obywatelskiego i Wielokulturowości

VI Kadencja

Przewodnicząca: Alina Bednarz
Zastępca Przewodniczącej: Urszula Koszutska
Członek Komisji: Lucyna Ekkert
Członek Komisji: Dorota Konieczny-Simela
Członek Komisji: Hubert Maślanka
Członek Komisji: Alina Nowak
Członek Komisji: Mariusz Ogończyk
Członek Komisji: Tadeusz Sławek

Przedmiotem działania Komisji będzie realizacja i wdrażanie Krajowego Programu Działań na rzecz Równego Traktowania na lata 2021-2030, budowanie i wspieranie dialogu obywatelskiego oraz działania na rzecz edukacji regionalnej i wielokulturowości regionu.

Zakres działania Komisji obejmować będzie:
- wspieranie upowszechniania idei samorządowej oraz wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej,
- działania na rzecz edukacji regionalnej i języka śląskiego, wielokulturowości regionu,
- współpraca z organizacjami pozarządowymi; przygotowywanie i konsultowanie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi,
- współpraca z Radą Działalności Pożytku Publicznego,
- współpraca ze środowiskami mniejszości narodowych i etnicznych, w szczególności z uchodźcami z Ukrainy zamieszkującymi na stałe lub czasowo w województwie śląskim,
- współpraca z Młodzieżowym Sejmikiem Województwa Śląskiego,
- współpraca z Śląską Radą ds. Seniorów.

 

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl

Logo głównego BIP.
Powrót na początek strony