doraźna Komisja ds. Transformacji Regionu

VI Kadencja

Przewodniczący: Jarosław Szczęsny
Zastępca Przewodniczącego: Marek Gzik
Członek Komisji: Piotr Bańka
Członek Komisji: Agnieszka Biegun
Członek Komisji: Iwona Jelonek
Członek Komisji: Rafał Kandziora
Członek Komisji: Beata Kocik
Członek Komisji: Maciej Kolon
Członek Komisji: Urszula Koszutska
Członek Komisji: Maria Materla
Członek Komisji: Alina Nowak
Członek Komisji: Grzegorz Wolnik

Zadania:
- wspieranie działań na rzecz odpowiedzialnej transformacji gospodarczej regionu w celu podnoszenia konkurencyjności i innowacyjności
  lokalnej gospodarki,
- wspieranie działań na rzecz odpowiedzialnej transformacji społecznej, w tym rozwijanie usług społecznych, edukacyjnych i na rzecz
  zatrudnienia,
- wspieranie działań na rzecz odpowiedzialnej transformacji przestrzennej, w tym zagospodarowanie terenów poprzemysłowych
  w celu tworzenia nowoczesnej infrastruktury społeczno-gospodarczej,
- wspieranie działań na rzecz odpowiedzialnej transformacji administracyjnej w celu podniesienia jakości zarządzania w regionie poprzez
  rozwój usług publicznych, wzmacnianie pozycji instrumentów terytorialnych oraz wzrost partycypacji mieszkańców w procesie kreowania
  i wdrażania polityki rozwoju,
- wspieranie zmian w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, działań promujących efektywne wykorzystanie energii i ekologicznych form
   transportu,
- opiniowanie inicjatyw związanych z przedmiotem działania Komisji.

 

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony